Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ น้ำผลไม้ ดีต่อสุขภาพจริงหรือ ?

อาหารเพื่อสุขภาพ น้ำผลไม้ ดีต่อสุขภาพจริงหรือ ? หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า การรับประทานผักและผลไม้นั้น ดีต่อสุขภาพร่างกายของเรา เพราะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆที่ดีต่อร่างกาย แต่ก็มีหลายคนที่อาจจะไม่ได้ชื่นชอบการรับประทานผลไม้ แต่จะหันไปดื่มน้ำผลไม้แทน เพราะรู้สึกให้สดชื่นมากกว่า ถือว่า “น้ำผลไม้” เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่หลายๆ คนมักมองว่าดีต่อสุขภาพ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลไม้ ที่ถือว่าเป็นอาหารสุขภาพ แต่น้ำผลไม้นั้น จริง ๆ แล้วดีต่อสุขภาพอย่างที่หลาย ๆ คนคิดหรือเปล่า

Categories
News

รับประทาน อาหารผู้ป่วย อย่างไร ให้ห่างไกลเบาหวาน

รับประทาน อาหารผู้ป่วย อย่างไร ให้ห่างไกลเบาหวาน การเลือกรับประทานอาหาร ถือเป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงให้มากเป็นพิเศษ เพราะการที่เรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นั่นหมายความว่า เราจะมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย เพราะการที่เรารับประทานอาหารอย่างไม่ระมัดระวังจะส่งผลให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาได้ ยกตัวอย่าง โรคเบาหวาน โรคไต รวมไปถึงโรคหัวใจ

Categories
News

การให้อาหารทางสายยาง แก่ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

การให้อาหารทางสายยาง แก่ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นการรักษาทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทั้งนี้การให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย ต้องคำนึงถึงเรื่องของประเภทอาหาร เพระาผู้ป่วยแต่ละโรคนั้นต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ออกแบบสูตรอาหาร ควรจะเป็นนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารปั่นผสม