Categories
Travel news

เชสกีครุมลอฟศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของเช็ก

เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ เมืองเล็กๆของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก สมกับสมญานามไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เชสกี้ครุมลอฟเป็นเมืองมรดกโลกอันเก่าแก่ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ ซึ่งเราจะได้เห็นความงดงามทางสถาปัตยกรรมของเมืองเก่าที่่ถูกอนุรักษ์เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำวัตตาวา

และเป็นเมืองที่มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ จนมีอีกชื่อเรียกกันว่าเมืองหยดน้ำ ภายในเมืองมรดกโลกแห่งนี้ มีสถานที่สำคัญอยู่หลายแห่งที่อยากแนะนำให้ไปเดินชม โดยเฉพาะ ปราสาทครุมลอฟ เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของสาธารณเช็ก จะเป็นรองก็แค่ปราสาทในกรุงปรากเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นปราสาทเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1240 และเป็นที่พำนักของเหล่าตระกูลชั้นสูงในอดีตและยังมีโบสถ์เซนต์วิตัสที่อยู่ใกล้กัน เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค ที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ซึ่งหากใครอยากเห็นวิวเมืองเชสกี้ครุมลอฟในมุมสูงแบบนี้ สามารถขึ้นไปข้างบน สะพาน Cloak Bridge ที่เป็นทางเชื่อมระหว่างพระราชวังและตัวปราสาท ซึ่งจะได้เห็นวิวเมืองในมุมสูงแบบ 360 องศา บ้านเมืองที่นี่รูปทรงน่ารัก เต็มไปด้วยสีสันหวานละมุนแบบพาสเทล